Đồng hồ rất đẹp bác chủ ạ!
Khi bác đẩy đồng hồ lên cao có nghĩa là bác lên dây cót cho nó đấy, khi dây cót xả ra thì đồng hồ từ từ sẽ đi xuống. Khi bác đẩy lên là khi bánh răng truyền tiếp xúc vào...