Made in canada máy đức 5gong, 5 búa, 15 phút điểm nhạc
làm bằng gỗ thịt nặng 7kg
Đẹp trên 95%
nguyên lành không có lỗi
cao 56cm
ngang 30cm
sâu 16cm
giá 5tr...