Treo tường của Đức
3 nồi, 5 gong nhạc 15p
2 quả tạ để trang trí không có tác dụng gì
Hoạt động tốt
Âm thanh nhẹ hay
cao 35cm (k tính quả lắc)
ngay 26 cm
sâu 11 cm
quả lắc dài 50 cm
giá 5tr5