Giá của đồng hồ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố bác ạ; hơn nữa bác nên đăng trong mục những câu hỏi/trả lời thì nhiều người mới đọc được.