1675-Gilt/Gloss, non-hack, kim chỉ GMT nhỏ, năm 1966
http://i241.photobucket.com/albums/ff286/mike381/DSC00145.jpg16750-matt,
http://i241.photobucket.com/albums/ff286/mike381/16750.jpg