1. dây da bò thật size 8x22mm, giá 150 ngàn.
1195611957