Đồng hồ Seiko Premier chính hãng Nhật Bản
Máy: Seiko chính hãng Nhật Bản
Cơ chế: Pin (Quartz)
Size: 40mm chưa tính núm
Hiển thị: 3kim, 1 lịch vị trí 12h độc đáo, kính saphia chống trầy,
Vỏ,...