Breitling Transocean Chronograph được trang bị bộ máy cơ khí tự lên dây cót, hoạt động ở tần số cao 28.800 v.p.h. và 47 chân kính. Breitling Transocean Chronograph cũng được trang bị bộ dự trữ năng...