Mỗi một thương hiệu đồng hồ nỗi tiếng đều có một bộ sưu tập đồng hồ riêng tạo nên danh tiếng của họ, và với hãng Omega thì có rất nhiều người biết đến họ thông qua bộ sưu tập đồng hồ mang tên...