Đồng hồ bỏ túi đã có từ thế kỷ 16. Các model cổ xưa thiết kế theo kiểu hình vuông, và hơi lớn hơn so với phiên bản hiện nay.Trong những ngày đầu khi xuất hiên nhưng đồng hồ quả quýt, chỉ những người...