Chronometer là chữ mà ta luôn luôn nhìn thấy trên mặt một đồng hồ Omega dòng Constellation. Vậy chronometer là gì ? Theo nghĩa trong từ điển, chronometer là đồng hồ chính xác, là máy đo thời gian...