Giới thiệu tóm tắt Lịch sử thương hiệu cho Chopard:

Được thành lập năm 1860 bởi Louis Ulysse Chopard, công ty này sớm có được một danh tiếng tuyệt vời cho các đồng hồ chính xác của nó. Các đồng...