http://www.matbaoad.com/upload/kienthuc/1508995345_gall_longines405.jpg

Longines là một thương hiệu đã luôn luôn có tham vọng trên toàn thế giới. Ngày nay, Longines có mặt tại hơn 130 quốc gia...