Do không có nhu cầu xài nên nhượng quyền sử dụng lại cho các Pác yêu thích đồng hồ quả quýt cổ. Hàng đẹp, còn mới do được gìn giữ kĩ, không trày xướt, hoa văn bằng vàng trắng, máy tự động. Giá em nó...