Đồng hồ này của Trung Quốc sản xuất , trang webs này không bán hàng nhái bạn đăng chỗ khác nhé !