Bán đồng hồ để bàn xưa hiêu Schatz 400 days clock Made in Germany 7 triệu VND

Bán đồng hồ để bàn xưa hiêu Schatz 400 days clock Made in Germany; 100% zin (original) không có lai cái gì hết. Đồng...