Bán Đồng hồ treo tường cúc cu, đồng hồ sử dụng con lắc để điều chỉnh giờ, máy chạy tạ xích sản xuất tại Đức. Điểm nổi bật nhất của đồng hồ là tiếng chim cúc cu sẽ chạy ra từ trong chuồng và vang...