Đồng hồ tủ buồng đứng thương hiệu nổi tiếng của Mỹ Ridgeway, hãng dùng máy Đức, toàn bộ thùng kiếng được hãng gia công tại Mỹ. Đồng hồ có 12 gongs, có nhạc và chuông gõ, có chức năng chuyển đổi...