Bạn đang xem đồng hồ quả quýt cổ xưa mặt men 14k vàng khối đặc; 100% nguyên zin chưa đánh bóng và không có phụ kiện nào lai, nhìn bên ngoài rất đẹp,tình trạng khoảng 95%. Đồng hồ hiện chạy rất mạnh...