Hai cái vai bò đều hoạt động tốt,hàng mới về nên chưa chỉnh sớm trễ
Đã banscais nhật còn cái đức
vai bò Aichi của nhật
3 nồi, 5gong 15 phút điểm nhạc
bị sướt 1 số chỗ,nhưng nhìn chung ngoại hình...