Mới về em Concord quartz size 34 vỏ dây vàng 14k tổng thể cân nặng 18,4 chỉ vàng tình trạng rất mới đẹp mời các bác vào xemMời các bác xem