Một công ty có trụ sở tại Geneva chuyên sửa đổi đồng hồ theo yêu cầu của khách hàng, Label Noir, đã ra mắt chiếc tourbillon "Rolex" đầu tiên trên thế giới.
Được ủy quyền bởi một khách hàng...