là loại đồng hồ lên dây , dòng trên Rolex , dòng dưới precision 1902
ae xem hình cho em biết về giá trị của nó ạ
lần đầu tham gia có gì sai nhờ ban quản trị nhắc nhở dùm ...