Bác chụp hình size sao nhỏ quá không xem được gì bác ạ.