Được thành lập vào năm 1908 tại Thụy Sĩ Biel thương hiệu được tạo ra để thiết kế đồng hồ với thị trường Mỹ trong tâm trí. Concord đã có nhiều phát minh trong lịch sử của nó như là: nó là một trong...