Grand Ocean Day Date Automatic

15172 15173

Số hiệu: 83006 357 B BUIN

Cấu tạo: máy tự động Edox Caliber 83 (ETA 2834-2); đường kính 29 mm, dày 5.05 mm; 25 hạt chân kính; 28,800 dao...