Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cách gửi một bài viết lên Diễn Đàn.

- Đầu tiên, để gửi (post) một bài viết lên diễn đàn bạn cần phải có tài khoản thành viên và đăng nhập vào...