Bạn đang xem dây inox (stainless steel) chất lượng rất tốt cho hiệu Movado Omega Longines....hoặc các hiêu khác có đầu 18mm ; dây mới chưa sử dụng nhưng có những vết trầy nhỏ do cất giữ không cẩn...