Mạn phép giao lưu thêm 1 em Omega aqua Terra size 41,5mm vàng hồng mới fullset:

Ref No.: 231.53.42.21.06.001
Movement: Automatic
Năm sản xuất: 2013
Engine: Omega Caliber 8501
No. of Jewels: 39...