PDA

View Full Version : Đồng hồ Panerai-Paul Picot  1. Các mẫu thân máy Đồng hồ Panerai
  2. Panerai trình làng đồng hồ quả quýt tourbillon
  3. Model Technograph Discotime của hãng đồng hồ Paul Picot.
  4. Hậu duệ sau cùng Luminor của Hãng đồng hồ Panerai.