PDA

View Full Version : Lịch sử Đồng hồ Fortis - Đ H Eterna-matic  1. Một số mẫu thân máy của Đồng hồ Eterna
  2. Đồng hồ Eterna dòng Madison Eight-Days tinh tế (2014)
  3. Đồng hồ Eterna dòng Centenaire - Vẻ đẹp đến từ sự đơn giản (2014)
  4. Phiên bản F43-Flieger Chronograph Alarm GMT Certified Chronometer của Đồng hồ Fortis (2014)
  5. G: Lịch sử Đồng hồ ETERNA MATIC