Caliber RD 01SQ

Các mẫu thân máy của Đồng hồ Roger Dubuis-caliber-rd01sq.jpg

Được làm bằng phương pháp thủ công; 2 bộ cơ chuyển động Tourbillon khác nhau; lộ máy , thấy rõ những chuyển động
Chức năng: giờ, phút
Đường kính: 37.8 mm
Dày: 7.67 mm
Hạt kính: 28
Dao động: 21,600 vph

Caliber RD 101


Các mẫu thân máy của Đồng hồ Roger Dubuis-caliber-rd101.jpg

Được làm bằng phương pháp thủ công, 4 khung động cơ được sắp xếp liên kết với nhau với 3 quả lắc khác nhau, thuốc các bánh răng để lên dây và dự trữ năng lương, có thể thấy rõ các chi tiết di chuyển, búa đôi, dự trữ năng lượng 40 giờ; chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, chỉ báo năng lượng dự trữ
Đường kính: 37.9 mm
Dày: 10.6 mm
Hạt kính: 113
Quả lắc: glucydur (4)
Dao động: 28,800 vph
Được hoàn thiện từ 590 chi tiết


Caliber RD 640

Các mẫu thân máy của Đồng hồ Roger Dubuis-rd640-movement-1_1-2-.jpg

Máy tự động; búa đơn; dự trữ năng lượng 52 giờ, chứng nhận bởi Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung, ngày
Đường kính: 31.1 mm
Dày: 4.5 mm
Hạt kính: 35
Quả lắc: glucydur
Dao động: 28,800 vph
Chống sốc: Incabloc
Ghi chú: được hoàn thiện tốt theo chuẩn cotes de Geneve, từ 198 chi tiết

Caliber RD 821


Các mẫu thân máy của Đồng hồ Roger Dubuis-caliber-rd-821.jpg

Máy tự động; búa đơn; dự trữ năng lượng 48 giờ; chứng nhận của Geneva, chứng nhận ghi thể thao COSC
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung
Đường kính: 25.95 mm
Dày: 3.43 mm
Hạt kính: 33
Dao động: 28,800 vph
Ghi chú: được hoàn thiện theo chuẩn cotes de Geneve, làm từ 168 chi tiết