Piaget đã nhận được nhiều giải thưởng trong quá trình lịch sử của thương hiệu:-piaget-ads.jpg


Năm 2000, ban giám khảo của Passion Montres trao tặng giải thưởng của "Đồng hồ của năm" với model Emperador .

Tại Geneva Watchmaking Grand Prix, Đồng hồ Piaget 1967 được tăng giải thưởng “Design Watch Prize” in 2002, và đồng hồ Altiplano XL đã thắng giải “Ultra-Flat Watch Prize” in 2003.

Tại Geneva Watchmaking Grand Prix, Piaget được tăng giải thưởng " The Ladies’ Jewellery Watch Prize" in 2006, cho model Limelight Party.
In 2006 the model Limelight Party cũng được trọn trong giải “Most beautiful watch of 2006” bởi tạp trí Vogue Joyas Spain.

The Piaget Polo Chronograph được trọn “Watch of the Year 2007” trong thể loại Chronograph của ban giám khảo "the French magazine La Revue des Montres".

Model Emperador đã thắng giải "Men’s Watch of the Year 2007" (Middle East Watch of the Year Awards 2007), do the magazine Alam Assaat Wal Moujawharat tron.

The Limelight Party Secret watch được đặt tên “Watch of the Year 2007” in the Ladies’ Watch category by the Belgian magazine Passion des Montres.

Giải thưởng làm Nữ trang đẹp nhất do Piaget trao.

Năm 2005, Piaget tạo một giải thưởng về làm nữ trang. Giải thưởng này được trao cho sinh viên xứng đáng nhất của Liên bang Certificat de Capacité trong đồng hồ. Dorian Recordon là người có trình độ đầu tiên để nhận được giải thưởng này.

donghothuysy.net