Từ năm 2000 bộ máy 410 của zenith không được sử dụng, hãng zenith đã tái sử dụng cho phiên bản mới của mình là El Primero 410.


Zenith El Primero 410, vỏ được làm bằng thép,size 42mm (lớn hơn so với kích thước 38mm của phiên bản cũ năm 1970), chịu áp lực nước dưới độ sâu 100m. Cả 2 mặt của đồng hồ đều được làm bằng saphire chống lóa.

Đồng hồ sử dụng bộ máy tự động El Primero 410, có 31 hạt chân kính, 36.000 dao động/giờ và dự trữ năng lượng tới 50 giờ. Đồng hồ có tất cả 3 mặt hiển thị phụ chỉ giây ở vị trí 9 giờ, bấm phút (30 phút) ở vị trí 3 giờ và bấm giờ cùng với lịch tuần trăng bên trong (12 giờ) ở vị trí 6 giờ. Ngoài ra, Zenith El Primero 410 còn có 3 cửa sổ nhỏ hiển thị đầy đủ ngày trong tuần, ngày trong tháng và tháng.

Zenith El Primero 410 sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn là 500 chiếc với giá 11.000 USD.


Tên :  www.donghothuysy.net - dong ho zenith.jpg
Xem : 209
Kích cở :  50.1 KBTên :  dong ho zenith.jpg
Xem : 175
Kích cở :  40.5 KBTên :  zenith.jpg
Xem : 170
Kích cở :  36.6 KBTên :  www.donghothuysy.net - dong ho zenith.jpg
Xem : 209
Kích cở :  50.1 KB