El Primero Chronomaster Power Reserve

Bộ sưu tập El Primero Chronomaster của Zenith tuyệt đẹp và hiện đại ! (2014)-el-primero-chronomaster-power-reserve-2.jpg Bộ sưu tập El Primero Chronomaster của Zenith tuyệt đẹp và hiện đại ! (2014)-el-primero-chronomaster-power-reserve.jpg

Số hiệu: 03.2080.4021/01.C494
Cấu tạo: máy tự động Zenith Caliber 4021 "El Primero", đường kính 30 mm, dày 7.85 mm; 37 chân kính; 36,000 vph; những nét chính của bộ máy được làm lộ ra ở phần mặt số; dự trữ năng lượng 50 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; chỉ báo năng lượng; ghi thể thao; tuần trăng

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính 42 mm, dày 14.05 mm; mặt kiếng sapphire; nắp lưng trong suốt; chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da bò sát

Giá: $9,600
Phiên bản khác: dây đeo bằng thép không rỉ ($10,100)

El Primero Chronomaster 1969

Bộ sưu tập El Primero Chronomaster của Zenith tuyệt đẹp và hiện đại ! (2014)-el-primero-chronomaster-1969-2.jpg Bộ sưu tập El Primero Chronomaster của Zenith tuyệt đẹp và hiện đại ! (2014)-el-primero-chronomaster-1969.jpg

Số hiệu: 03.2040.4061/69.C496
Cấu tạo: máy tự động Zenith Caliber 4061 "El Primero"; đường kính 30 mm, dày 6.6 mm; 31 chân kính; 36,000 vph; dự trữ năng lượng 50 giờ

Chức năng: giờ, phút, thể thao

Thiết kế: thép không rỉ (loại đặc biệt), đường kính 42 mm, dày 13 mm, mặt kiếng sapphire; nắp lưng trong suốt; chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da bò sát

Giá: $9,600
Phiên bản khác: vàng hồng ($21,600)

El Primero Chronomaster Open Grande Date

Bộ sưu tập El Primero Chronomaster của Zenith tuyệt đẹp và hiện đại ! (2014)-el-primero-chronomaster-open-grand-2.jpg Bộ sưu tập El Primero Chronomaster của Zenith tuyệt đẹp và hiện đại ! (2014)-el-primero-chronomaster-open-grand.jpg

Số hiệu: 03.2160.4047/01.C713
Cấu tạo: máy tự động Zenith Caliber 4047 "El Primero"; đường kính 30.5 mm, dày 9.05 mm; 32 hạt kính; 36,000 vph; dự trữ năng lượng 50 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; thể thao; hiện thị ngày bằng con số lớn; tuần trăng/trời (ngày/đêm(

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính 45 mm, dày 15.6 mm; mặt kiếng sapphire; nắp lưng trong suốt; chịu nước 5 atm

Dây đeo: dây da bò sát

Giá: $12,700
Phiên bản khác: mặt số màu đenl vàng hồng ($32,000)