Caliber 1904-PS-MC

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  cartier-calibre-1904-ps-mc.jpg
Lần xem: 244
Kích thước:  140.6 KB

Máy tự động, hệ thống quạt trực tiếp; 2 trống đôi; dự trự năng lương 48 giờ
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; ngày
Đường kính: 25.6 mm
Dày: 4 mm
Hạt chân kính: 27
Tần số: 28,800 dao động
Ghi chứ: được tạo thành từ 186 bộ phận, hoàn thiện theo tiêu chuẩn coted de Geneve

Caliber 9402 MC

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Caliber 9402 MC.jpg
Lần xem: 118
Kích thước:  141.7 KB

Được làm hoàn toàn bằng tay; hoạt động theo công nghệ tourbillon với bộ khung C-shaped; 2 trống đôi; dự trữ năng lương 50 giờ
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung, báo giờ
Đường kính: 39.7 mm
Dày: 9.58 mm
Hạt chân kính: 45
Tần suất: 21,600 dao động
Ghi chú: được làm từ 447 chi tiết, rất sắc nét, được si thành vân theo chiều dọc, có dấu xác nhận của Geneva

Caliber 9422 MC

Tên :  Caliber 9422 MC.jpg
Xem : 117
Kích cở :  31.2 KB

Máy tự động; dự trữ năng lương 52 giờ
Chức năng: giờ, phút, 2 đồng hồ bổ sung; lịch vạn niên ngày tháng năm
Đường kính: 32 mm
Dày: 5.88 mm
Hạt chân kính: 33
Tần suất: 28,800 dao động
Ghi chú: tạo nên từ 293 chi tiết; hoàn thiện theo tiêu chuẩn cotes de Geneve

Caliber 9452 MC

Tên :  Caliber 9452 MC.jpg
Xem : 119
Kích cở :  53.9 KB

Được chế tao bằng phương pháp thủ công; dùng công nghẹ tourbillon với kim giây hiển thị theo C-shaped; búa đơn, dự trữ năng lương 50 giờ
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung trên bộ quay tourbillon
Đường kính: 24.9 mm
Dày: 5.45 mm
Hạt chân kính: 19
Tần suất: 21,600 dao động
Ghi chú: thiết kế độc đáo, có những đường vân cắt theo chiều dọc máy; có team chứng nhận của Geneva

Caliber 9907 MC

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Caliber 9907 MC.jpg
Lần xem: 108
Kích thước:  234.9 KB

Máy được làm hoàn toàn bằng tay; 2 búa đôi; bộ ghi thời gian dựa vào trục bánh răng; được cắt thẳng; dự trữ năng lượng 50 giờ
Chức năng: giờ, phút; đồng hồ ghi thời gian với giầy và phút
Đường kính: 26.2 mm
Dày: 7.1 mm
Hạt chân kính: 23
Tần suất: 28,800 dao động
Ghi chú: 227 chi tiết; hoạt động riêng biết, theo tiêu chuẩn cotes de Geneve