Caliber 3200

Tên : caliber 3200.jpeg
Xem : 283
Kích cở : 23.3 KB

Máy tự động, cánh quạt chuyển động 1 chiều nằm trên ổ bi; dự trữ năng lượng 42 giờ
Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt hoặc chuyển động trên đồng hồ bổ sung bên góc 9h; ngày
Đường kính: 27.3 mm
Dày: 3.2 mm
Hạt chân kính: 27
Quả lắc: Glucydur
Tần suât: 28,800 dao động/phút
Quả lắc hoạt động thẳng, được hoàn thiện tốt
Chống sốc: Kif
Ghi chủ: 185 chi tiết

Caliber 3300

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 3300.jpg
Lần xem: 360
Kích thước: 141.5 KB

Máy tự động, cánh quạt chuyển động 1 chiều nằm trên ổ bi; dự trữ năng lượng 46 giờ
Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt hoặc xem ở đồng hồ bổ sung gắn ở góc 9h; ngày
Đường kính: 25.6 mm
Dày: 3.2 mm
Hạt chân kính: 27
Quả lắc: glucydur
Tần suất: 28,800 dao động/phút
Chống sốc: Kif
Ghi chú: 191 chi tiết

Caliber GP3800

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 3800.jpg
Lần xem: 280
Kích thước: 265.3 KB

Được làm bằng phương pháp thủ công, bánh xe trục được điều khiển cho chức năng thể thao; búa đơn; dự trữ năng lượng 58 giờ
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung, ghi thể thao
Đường kính: 25.6 mm
Dày: 5.4 mm
Hạt chân kính: 31
Quả lắc: Microvar, có thể điều chỉnh độ quán tính
Tần suất: 28,800 dao động/phút
Quả lắc chuyển động thẳng
Chống sốc: Kif
Ghi chú: làm từ 321 chi tiết

Caliber GP033M0-AL

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber GP033M0AL.jpg
Lần xem: 196
Kích thước: 169.8 KB

Máy tự động, cánh quạt chuyển động 1 chiều; búa đơn, dự trữ năng lượng 46 giờ
Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt; lịch hiển thị ngày, tuần, tháng, tuần trăng
Đường kính: 26.2 mm
Dày: 4.8 mm
Hạt chân kính: 27
Quả lắc: glucydur
Tần suất: 28,800 dao động/phút
Được hoàn thiện tốt
Chống sốc: Kif

Caliber 9600

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: caliber 9600.jpg
Lần xem: 137
Kích thước: 76.2 KB

Máy tự động, lên dây tự động hoặc trực tiếp; công nghệ 1-minute tourbillion; dự trữ năng lượng 48 giờ
Chức năng: giờ, phút, giây hiển thị nhỏ (trong cơ chế tourbillion)
Đường kính: 28.6 mm
Dày: 6.22 mm
Hạt chân kính: 30
Tần suất: 21,600 dao động/phút
Ghi chú: được hoàn thiện và đăng kí bằng sáng chế tourbillion 3 cầu vàng

Caliber GP3330-6LM00

Tên : Caliber GP33330 6LM00.jpeg
Xem : 333
Kích cở : 31.0 KB

Máy tự động, cánh quạt xoay 1 chiều; búa đơn, dự trữ năng lượng 46 giờ
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ phụ; hiển thị ngày lớn, tuần trăng
Kích thước: 25.6 x 28.8 mm
Dày: 4.9 mm
Hạt chân kính: 32
Quả lắc: glucydur
Tần suất: 28,800 dao động/phút
Chống sốc: Kif