Pioneer MonoScope

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  mtr_hanhart_pioneer_monoscope 2.jpg
Lần xem: 155
Kích thước:  105.2 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  mtr_hanhart_pioneer_monoscope.jpg
Lần xem: 192
Kích thước:  836.5 KB

Số hiệu: 733.220-011
Cấu tạo: máy tự động Caliber HAN4212 (ETA 7750); đường kính 30 mm; 31 hạt kính; 28,800 vph; được sản xuất với 1 nút bấm, dự trữ năng lượng 42 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; thể thao

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính 45 mm, dày 16 mm; mặt kiếng sapphire; chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da bò

Giá: $8,100

Primus Pilot


Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Hanhart_Primus-Pilot 2.jpg
Lần xem: 205
Kích thước:  603.7 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Hanhart_Primus-Pilot.jpg
Lần xem: 215
Kích thước:  156.1 KB

Số hiệu: 740.280-012
Cấu tạo: máy tự động Caliber HAN3809 (ETA 7750); đường kính 30 mm, dày 7.9 mm; 28 hạt kính; 28,800 vph

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ phụ; thể thao; ngày

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính 44 mm, dày 15 mm; mặt kiếng sapphire; núm được khắc dọc; nắp sau trong suốt; chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da bò

Ghi chú: vành có thể xoay được

Giá: $6,600