Hình trắng đen là những máy đời xưa, mầu là của đơì mới

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC00677.jpg
Lần xem: 643
Kích thước:  58.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC00678.jpg
Lần xem: 639
Kích thước:  52.1 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC00760.jpg
Lần xem: 648
Kích thước:  77.9 KB

Nguồn: donghothuysy.net