The Bird Repeater
Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: J031033200_THE_BIRD_REPEATER_LR.jpg
Lần xem: 289
Kích thước: 1.04 MB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Jaquet-Droz-Bird-Repeater-Dial.jpg
Lần xem: 165
Kích thước: 156.8 KB

Số hiệu: J031033200
Cấu tạo: tất cả đều làm bằng tay, sử dụng máy Jaquet Droz Caliber RMA88; đường kính 35 mm, dày 8.8 mm; 69 hạt kính; 18,000 vph; dự trữ năng lượng 48 giờ

Chức năng: giờ, phút; báo phút

Thiết kế: vàng hồng, đường kính 47 mm, dày 18.7 mm; mặt kiếng sapphire

Dây đeo: dây da bò sát

Ghi chú: mặt ngọc trai được vẽ tranh rất tinh xảo

Giá: $472,500 , chỉ sản xuất 8 chiếc
Phiên bản khác: làm bằng vàng trắng, sản xuất 8 chiếc ($493,500)

Petite Heure Minute Relief Seasons

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: jaquet-droz-petite-heure-minute-relief-seasons 2.jpg
Lần xem: 437
Kích thước: 104.9 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: jaquet-droz-petite-heure-minute-relief-seasons.jpg
Lần xem: 156
Kích thước: 112.9 KB

Số hiệu:
J005024575
Cấu tạo: máy tự động Jaquet Droz Caliber 2653; đường kính 26.2 mm, dày 4.7 mm; 28 hạt kính; 28,800 vph; búa đôi; khối hình trên mặt số được làm từ vàng trắng và ngọc trai trắng, được đính bằng tay; dự trữ năng lương 68 giờ

Chức năng: giờ, phút

Thiết kế: vàng trắng, đính 272 viên kim cương, đường kính 41 mm, dày 13.77 mm; mặt kiếng sapphire, chịu nước 3 atm

Dây đeo: dây da bò sát

Ghi chủ: các chi tiết trên mặt số được đính bằng tay trên nền ngọc trai

Giá: $71,400, chỉ sản xuất 88 chiếc

Petite Heure Minute 35 mm Blue Birds

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: petite_heure_minute_35mm_blue_birds_ 2.jpg
Lần xem: 117
Kích thước: 147.1 KB Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: petite_heure_minute_35mm_blue_birds_.jpg
Lần xem: 128
Kích thước: 44.1 KB

Số hiệu: J005003501
Cấu tạo: máy tự động Jaquet Droz Caliber 2653; đường kính 26.2 mm, dày 4.47 mm; 28 hạt kính; 28,800 vph; búa đôi; phủ vàng trắng trên mặt số; dự trữ năng lượng 68 giờ

Chức năng: giờ, phút

Thiết kế: vàng hồng; đường kính 35 mm, dày 10.4 mm; viền đính 232 viên kim cương; mặt kiếng sapphire, chịu nước 3 atm

Dây đeo: dây satin bóng

Ghi chú: mặt số được vẽ tinh xảo bằng tay

Giá: $37,100, chỉ sản xuất 28 chiếc