Những máy đời xưa của Movado

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DSC00686.jpg
Lần xem: 732
Kích thước:  70.9 KB