Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  Omega FlightMaster.jpg
Lần xem: 233
Kích thước:  436.4 KB