Rolex GMT-Master 1675

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 1675-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 543
Kích thước: 126.8 KB
Movement: Caliber automatic 1565
Year: 1959
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 40 mm

Rolex GMT-Master 6542

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 6542-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 552
Kích thước: 52.4 KB
Movement: Caliber automatic 1036
Year: 1957
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 40 mm

Rolex GMT-Master 16700

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 16700-www.donghothuysy.net.JPG
Lần xem: 598
Kích thước: 681.1 KB
Movement: Caliber automatic 3175
Year: 1988
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 40 mm

Rolex GMT-Master II 16713

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 16713-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 588
Kích thước: 71.9 KB
Movement: Caliber automatic 3185
Year: 1988
Case:Gold bezel and crown
Bracelet: Gold and Stainless steel
Diameter: 40 mm

Rolex GMT-Master II 16750

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 16750-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 571
Kích thước: 145.3 KB
Movement: Caliber automatic 3186
Year: 2005
Case: Stainless Steel
Bracelet: Stainless Steel
Diameter: 40 mm

Rolex GMT-Master 16753

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 16753-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 528
Kích thước: 100.7 KB
Movement: Caliber automatic 3075
Year: 1979
Case: Gold bezel and crown
Bracelet: Gold and Stainless steel
Diameter: 40 mm

Rolex GMT-Master 16758

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 16758-www.donghothuysy.net.jpg
Lần xem: 624
Kích thước: 271.8 KB
Movement: Caliber automatic 3075
Year: 1979
Case: 18k yellow gold
Bracelet: 18k yellow gold
Diameter: 40 mm