KIẾN THỨC-TRẢI NGHIỆM VỀ ĐỒNG HỒ-NHỮNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Xếp bài từ 1 tới 18 trên 18

Chuyên mục: KIẾN THỨC-TRẢI NGHIỆM VỀ ĐỒNG HỒ-NHỮNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ

Thông tin tổng quát đồng hồ Thụy Sỹ-kiến thức-kinh nghiệm. Nơi dành cho mọi người chia sẻ các thông tin, kiến thức, trải nghiệm thực tế tin tức giải trí về đồng hồ.

 1. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mystery Watches - Đồng hồ bí ẩn

  Started by Admin donghothuysy3, 07-05-2014 01:48 PM
  • Trả lời: 2
  • Lần đọc: 6,062
  06-23-2017, 02:38 PM Tới bài mới nhất
 2. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ vĩnh cửu kỳ diệu Lecoultre Atmos

  Started by Admin donghothuysy, 06-16-2011 03:50 AM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 5,063
  09-07-2016, 12:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 7,544
  09-07-2016, 12:53 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 2
  • Lần đọc: 10,806
  09-07-2016, 12:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 5,267
  09-07-2016, 12:50 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 28,485
  09-07-2016, 12:49 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 15,577
  09-07-2016, 12:48 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,669
  06-07-2016, 02:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,415
  03-10-2016, 04:54 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,789
  02-19-2016, 05:15 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,757
  02-03-2016, 03:54 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,462
  01-31-2016, 04:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,251
  01-31-2016, 04:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,573
  01-29-2016, 12:20 PM Tới bài mới nhất
 3. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ chuyên dùng cho phi công

  Started by Admin donghothuysy3, 01-29-2016 11:48 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,432
  01-29-2016, 11:48 AM Tới bài mới nhất
 4. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ lặn của Seiko

  Started by Admin donghothuysy3, 12-16-2015 06:12 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,523
  12-16-2015, 06:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,641
  12-13-2015, 11:48 AM Tới bài mới nhất
 5. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ siêu phức tạp Urwerk UR-202S

  Started by Admin donghothuysy3, 11-22-2015 06:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,447
  11-22-2015, 06:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,367
  11-16-2015, 04:47 PM Tới bài mới nhất
 6. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Girard-Perregaux Constant Escapement

  Started by Admin donghothuysy3, 11-16-2015 04:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,060
  11-16-2015, 04:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,225
  11-15-2015, 06:05 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,150
  11-05-2015, 05:06 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,104
  11-05-2015, 03:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,511
  10-25-2015, 04:09 PM Tới bài mới nhất
 7. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Saint Honoré Worldcode

  Started by Admin donghothuysy3, 10-25-2015 03:59 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,311
  10-25-2015, 03:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,155
  10-24-2015, 06:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,164
  10-24-2015, 05:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,228
  10-22-2015, 12:41 PM Tới bài mới nhất
 8. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ dành cho những phi hành gia

  Started by Admin donghothuysy3, 10-22-2015 11:59 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,164
  10-22-2015, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,242
  10-19-2015, 07:24 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1,701
  10-19-2015, 03:30 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,186
  10-15-2015, 05:50 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,312
  10-14-2015, 12:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,050
  10-11-2015, 06:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1,019
  10-11-2015, 06:14 PM Tới bài mới nhất
 9. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ cao cấp mang phong cách Star Wars

  Started by Admin donghothuysy3, 10-08-2015 04:56 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,061
  10-08-2015, 04:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,169
  10-08-2015, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,110
  10-07-2015, 06:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,009
  10-07-2015, 01:42 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,126
  10-07-2015, 01:15 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,234
  10-06-2015, 12:50 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,587
  10-05-2015, 05:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 936
  10-05-2015, 04:53 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,161
  10-05-2015, 04:32 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,175
  09-26-2015, 05:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,107
  09-26-2015, 04:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,072
  09-26-2015, 03:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 934
  09-25-2015, 05:03 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 981
  09-25-2015, 04:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,249
  09-25-2015, 01:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,417
  09-23-2015, 04:40 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,054
  09-23-2015, 04:17 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,297
  09-23-2015, 04:10 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,325
  09-22-2015, 05:30 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,021
  09-22-2015, 05:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,133
  09-21-2015, 03:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,306
  09-20-2015, 06:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 790
  09-20-2015, 06:01 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 932
  09-20-2015, 05:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 916
  09-19-2015, 05:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 929
  09-19-2015, 04:46 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,063
  09-18-2015, 04:46 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,055
  09-18-2015, 04:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,141
  09-17-2015, 11:34 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,566
  09-16-2015, 07:45 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,117
  09-16-2015, 06:11 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 880
  09-15-2015, 07:14 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 970
  06-19-2015, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,485
  05-30-2015, 11:36 AM Tới bài mới nhất
 10. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bí kíp phân biệt đồng hồ thật và fake.

  Started by Admin donghothuysy3, 04-06-2015 10:59 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,005
  04-06-2015, 10:59 AM Tới bài mới nhất
 11. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những xu hướng đồng hồ gây sốt 2015.

  Started by Admin donghothuysy3, 04-04-2015 06:13 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,285
  04-04-2015, 06:13 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,869
  03-03-2015, 06:29 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,591
  02-11-2015, 06:05 PM Tới bài mới nhất
 12. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng Hồ Đẳng Cấp Của Montblanc

  Started by Admin donghothuysy3, 02-06-2015 09:07 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,216
  02-06-2015, 09:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,373
  01-11-2015, 11:20 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,672
  12-12-2014, 07:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,028
  11-20-2014, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,244
  11-19-2014, 05:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,617
  11-04-2014, 09:38 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,898
  10-11-2014, 10:55 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,277
  10-09-2014, 10:25 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,276
  10-07-2014, 11:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,023
  10-06-2014, 09:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,510
  10-04-2014, 02:00 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,988
  10-01-2014, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,111
  09-23-2014, 01:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,580
  09-18-2014, 05:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,174
  09-13-2014, 11:55 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,051
  09-09-2014, 02:26 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 958
  09-06-2014, 11:36 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,300
  09-03-2014, 04:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,269
  08-18-2014, 05:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,010
  08-18-2014, 03:13 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,682
  08-16-2014, 03:22 PM Tới bài mới nhất
 13. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Sành điệu với đồng hồ Jacquet Drozlady 8

  Started by Admin donghothuysy3, 08-14-2014 04:55 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,013
  08-14-2014, 04:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,347
  08-08-2014, 11:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 933
  08-02-2014, 03:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,384
  08-01-2014, 01:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,605
  07-19-2014, 04:30 PM Tới bài mới nhất
 14. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ kỹ thuật số - Digital Watches

  Started by Admin donghothuysy3, 07-05-2014 03:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,139
  07-05-2014, 03:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,186
  07-05-2014, 10:32 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 985
  07-04-2014, 04:46 PM Tới bài mới nhất
 15. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ quân sự - Military Watches

  Started by Admin donghothuysy3, 07-04-2014 11:31 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,124
  07-04-2014, 11:31 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,027
  07-03-2014, 04:28 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,112
  07-03-2014, 10:03 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,063
  07-02-2014, 04:33 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,234
  07-02-2014, 01:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,142
  07-01-2014, 04:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,036
  07-01-2014, 01:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,043
  07-01-2014, 10:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,072
  06-28-2014, 04:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,130
  06-27-2014, 03:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,026
  06-26-2014, 09:48 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,314
  06-19-2014, 03:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,252
  06-19-2014, 01:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,220
  06-19-2014, 11:40 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,406
  05-17-2014, 02:28 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,187
  05-16-2014, 03:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,241
  05-16-2014, 11:44 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,625
  05-15-2014, 10:42 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,864
  05-14-2014, 11:31 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,226
  05-12-2014, 11:02 AM Tới bài mới nhất
 16. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 3 lý do đàn ông nên đeo đồng hồ !

  Started by Admin donghothuysy3, 05-09-2014 11:56 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,976
  05-09-2014, 11:56 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,117
  04-16-2014, 02:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,122
  04-08-2014, 05:13 PM Tới bài mới nhất
 17. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mẫu Đồng Hồ Jeanrichard 1681 Blue

  Started by Admin donghothuysy3, 03-20-2014 08:26 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,289
  03-20-2014, 08:26 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 3
  • Lần đọc: 12,419
  11-21-2013, 08:47 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,275
  11-01-2013, 10:20 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,805
  08-08-2013, 04:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,964
  06-28-2013, 10:42 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,890
  06-27-2013, 04:04 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,872
  06-27-2013, 03:14 AM Tới bài mới nhất
 18. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mẫu Đồng hồ Romain Jerome Moon Orbiter

  Started by Admin donghothuysy, 06-24-2013 03:06 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,396
  06-24-2013, 03:06 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,357
  06-22-2013, 05:25 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,931
  06-18-2013, 04:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,917
  06-04-2013, 04:33 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,801
  05-29-2013, 03:52 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,673
  05-28-2013, 05:35 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,719
  05-28-2013, 11:30 AM Tới bài mới nhất
 19. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 thương hiệu có tiếng nhất thế giới

  Started by Admin donghothuysy, 05-28-2013 11:17 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,348
  05-28-2013, 11:17 AM Tới bài mới nhất
 20. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Ngắm đồng hồ gỗ rất tinh xảo

  Started by Admin donghothuysy, 05-27-2013 12:00 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,473
  05-27-2013, 12:00 PM Tới bài mới nhất
 21. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những chiếc đồng hồ xa xỉ

  Started by Admin donghothuysy, 05-27-2013 11:43 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,690
  05-27-2013, 11:43 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,125
  05-27-2013, 11:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 3
  • Lần đọc: 2,670
  05-02-2013, 12:19 AM Tới bài mới nhất
 22. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 Mẫu Đồng Hồ Ấn Tượng Nhất Thế Giới

  Started by Admin donghothuysy, 04-25-2013 10:31 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,509
  04-25-2013, 10:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,782
  04-25-2013, 01:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,675
  04-08-2013, 04:39 AM Tới bài mới nhất
 23. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Tourbillon là gì?

  Started by Admin donghothuysy, 06-16-2011 02:12 AM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 10,879
  03-30-2013, 08:47 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,798
  03-16-2013, 01:42 AM Tới bài mới nhất
 24. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những Đồng hồ nổi bật của năm 2011

  Started by Admin donghothuysy, 02-20-2013 04:03 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,091
  02-20-2013, 04:03 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,296
  02-20-2013, 03:36 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,250
  02-20-2013, 03:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,472
  11-23-2012, 10:49 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,654
  02-25-2012, 04:19 AM Tới bài mới nhất
 25. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Thời trang đồng hồ của các Sao Mỹ

  Started by Admin donghothuysy, 02-25-2012 03:24 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,084
  02-25-2012, 03:24 AM Tới bài mới nhất
 26. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng Hồ IWC Schaffhausen Của Zinédine Zidane

  Started by Admin donghothuysy, 02-25-2012 03:16 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,777
  02-25-2012, 03:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 6,517
  12-24-2011, 01:50 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,101
  11-30-2011, 10:17 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 5,415
  11-29-2011, 01:29 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,489
  11-29-2011, 01:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 3,856
  11-14-2011, 12:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 24,805
  11-14-2011, 12:21 AM Tới bài mới nhất
 27. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Phong cách đồng hồ "không mặt số" mới

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 02:03 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,136
  09-26-2011, 02:03 AM Tới bài mới nhất
 28. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Cartier và Montblanc đối phó với bão giá

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 02:00 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,252
  09-26-2011, 02:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,947
  09-26-2011, 01:54 AM Tới bài mới nhất
 29. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bộ máy siêu phức tạp của Urwerk UR-110

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:51 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,150
  09-26-2011, 01:51 AM Tới bài mới nhất
 30. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ ngọc trai tuyệt mỹ

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:49 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,790
  09-26-2011, 01:49 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,513
  09-26-2011, 01:38 AM Tới bài mới nhất
 31. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những chiếc đồng hồ đeo tay đẳng cấp

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:23 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,350
  09-26-2011, 01:23 AM Tới bài mới nhất
 32. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 chiếc đồng hồ - xe hơi của năm 2006

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:00 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,897
  09-26-2011, 01:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,777
  09-26-2011, 12:56 AM Tới bài mới nhất
 33. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ nữ trang

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 12:52 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,839
  09-26-2011, 12:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,345
  09-26-2011, 12:43 AM Tới bài mới nhất
 34. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Thú săn đồng hồ "độc"

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 12:33 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,456
  09-26-2011, 12:33 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,426
  09-26-2011, 12:28 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,848
  09-26-2011, 12:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,133
  09-26-2011, 12:16 AM Tới bài mới nhất
 35. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Thụy Sỹ - Đôi điều lý thú

  Started by Admin donghothuysy, 06-29-2011 03:28 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,804
  06-29-2011, 03:28 AM Tới bài mới nhất
 36. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Lịch sử của đồng hồ

  Started by Admin donghothuysy, 06-29-2011 02:22 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,206
  06-29-2011, 02:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,865
  06-21-2011, 12:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,829
  06-16-2011, 04:37 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,130
  06-16-2011, 04:05 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,760
  06-16-2011, 04:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,447
  06-16-2011, 03:28 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,803
  06-16-2011, 03:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,077
  06-16-2011, 03:19 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,866
  06-16-2011, 03:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,565
  06-16-2011, 01:32 AM Tới bài mới nhất
 37. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bộ sưu tập Đồng hồ đắt nhất thế giới

  Started by Kahn, 06-14-2011 10:10 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,096
  06-14-2011, 10:10 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,582
  06-12-2011, 02:00 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,515
  06-12-2011, 01:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,558
  05-02-2011, 02:42 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,193
  04-25-2019, 10:22 PM Tới bài mới nhất
 1. Đôi nét về Omega De Ville Prestige

  Started by vietbb01578, 02-20-2017 09:24 AM
  omega
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 5,246
  02-20-2017, 09:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,460
  02-17-2017, 02:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 838
  12-21-2016, 09:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,095
  12-14-2016, 10:09 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 972
  11-23-2016, 04:24 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,046
  11-15-2016, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 943
  11-12-2016, 11:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 782
  10-25-2016, 04:53 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 752
  10-18-2016, 04:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 751
  10-17-2016, 04:32 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 924
  10-07-2016, 09:45 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,223
  10-06-2016, 11:06 AM Tới bài mới nhất
 2. Ae giúp đỡ

  Started by koko83, 05-12-2016 03:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,046
  05-12-2016, 03:23 PM Tới bài mới nhất
 3. thumbs-up Nhờ các bác xem hộ em này với

  Started by bob, 08-16-2015 05:22 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 857
  bob
  08-16-2015, 05:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 763
  07-09-2015, 03:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 840
  07-04-2015, 10:13 AM Tới bài mới nhất
 4. nhờ add kiểm tra giúp!

  Started by tranvanchinh1990x, 04-22-2015 08:31 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 900
  04-22-2015, 08:31 PM Tới bài mới nhất

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Có Bài Mới Trong Ðề Tài Sôi Nổi
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa Có Bài Mới Trong Ðề Tới Sôi Nổi Này
Ðề tài đã khoá
Ðã bị đóng lại
Bạn Ðã Từng Gởi Bài Trong Ðề Tài Này
Ðã từng gởi bài trong mục này

Quuyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

0936802803 Mr. Hiếu - 85/6 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, SaiGon