KIẾN THỨC-TRẢI NGHIỆM VỀ ĐỒNG HỒ-NHỮNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ
Xếp bài từ 1 tới 18 trên 18

Chuyên mục: KIẾN THỨC-TRẢI NGHIỆM VỀ ĐỒNG HỒ-NHỮNG THÔNG TIN GIẢI TRÍ

Thông tin tổng quát đồng hồ Thụy Sỹ-kiến thức-kinh nghiệm. Nơi dành cho mọi người chia sẻ các thông tin, kiến thức, trải nghiệm thực tế tin tức giải trí về đồng hồ.

 1. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mystery Watches - Đồng hồ bí ẩn

  Started by Admin donghothuysy3, 07-05-2014 01:48 PM
  • Trả lời: 2
  • Lần đọc: 5,411
  06-23-2017, 02:38 PM Tới bài mới nhất
 2. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ vĩnh cửu kỳ diệu Lecoultre Atmos

  Started by Admin donghothuysy, 06-16-2011 03:50 AM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 4,864
  09-07-2016, 12:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 7,403
  09-07-2016, 12:53 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 2
  • Lần đọc: 10,545
  09-07-2016, 12:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 5,027
  09-07-2016, 12:50 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 27,638
  09-07-2016, 12:49 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 15,349
  09-07-2016, 12:48 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,527
  06-07-2016, 02:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,281
  03-10-2016, 04:54 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,551
  02-19-2016, 05:15 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,569
  02-03-2016, 03:54 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,284
  01-31-2016, 04:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,144
  01-31-2016, 04:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,451
  01-29-2016, 12:20 PM Tới bài mới nhất
 3. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ chuyên dùng cho phi công

  Started by Admin donghothuysy3, 01-29-2016 11:48 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,309
  01-29-2016, 11:48 AM Tới bài mới nhất
 4. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ lặn của Seiko

  Started by Admin donghothuysy3, 12-16-2015 06:12 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,405
  12-16-2015, 06:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,507
  12-13-2015, 11:48 AM Tới bài mới nhất
 5. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ siêu phức tạp Urwerk UR-202S

  Started by Admin donghothuysy3, 11-22-2015 06:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,334
  11-22-2015, 06:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,238
  11-16-2015, 04:47 PM Tới bài mới nhất
 6. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Girard-Perregaux Constant Escapement

  Started by Admin donghothuysy3, 11-16-2015 04:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 946
  11-16-2015, 04:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,108
  11-15-2015, 06:05 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,030
  11-05-2015, 05:06 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 989
  11-05-2015, 03:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,386
  10-25-2015, 04:09 PM Tới bài mới nhất
 7. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Saint Honoré Worldcode

  Started by Admin donghothuysy3, 10-25-2015 03:59 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,199
  10-25-2015, 03:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,034
  10-24-2015, 06:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,046
  10-24-2015, 05:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,085
  10-22-2015, 12:41 PM Tới bài mới nhất
 8. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ dành cho những phi hành gia

  Started by Admin donghothuysy3, 10-22-2015 11:59 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 994
  10-22-2015, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,123
  10-19-2015, 07:24 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1,558
  10-19-2015, 03:30 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,060
  10-15-2015, 05:50 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,154
  10-14-2015, 12:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 930
  10-11-2015, 06:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 911
  10-11-2015, 06:14 PM Tới bài mới nhất
 9. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ cao cấp mang phong cách Star Wars

  Started by Admin donghothuysy3, 10-08-2015 04:56 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 961
  10-08-2015, 04:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,067
  10-08-2015, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,006
  10-07-2015, 06:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 896
  10-07-2015, 01:42 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 968
  10-07-2015, 01:15 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,072
  10-06-2015, 12:50 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,462
  10-05-2015, 05:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 780
  10-05-2015, 04:53 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,040
  10-05-2015, 04:32 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,008
  09-26-2015, 05:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,004
  09-26-2015, 04:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 965
  09-26-2015, 03:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 828
  09-25-2015, 05:03 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 824
  09-25-2015, 04:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,144
  09-25-2015, 01:59 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,316
  09-23-2015, 04:40 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 911
  09-23-2015, 04:17 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,172
  09-23-2015, 04:10 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,229
  09-22-2015, 05:30 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,886
  09-22-2015, 05:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,021
  09-21-2015, 03:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,129
  09-20-2015, 06:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 699
  09-20-2015, 06:01 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 837
  09-20-2015, 05:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 768
  09-19-2015, 05:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 833
  09-19-2015, 04:46 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,894
  09-18-2015, 04:46 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 958
  09-18-2015, 04:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,027
  09-17-2015, 11:34 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,447
  09-16-2015, 07:45 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 998
  09-16-2015, 06:11 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 787
  09-15-2015, 07:14 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 861
  06-19-2015, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,371
  05-30-2015, 11:36 AM Tới bài mới nhất
 10. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bí kíp phân biệt đồng hồ thật và fake.

  Started by Admin donghothuysy3, 04-06-2015 10:59 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,843
  04-06-2015, 10:59 AM Tới bài mới nhất
 11. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những xu hướng đồng hồ gây sốt 2015.

  Started by Admin donghothuysy3, 04-04-2015 06:13 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,190
  04-04-2015, 06:13 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,755
  03-03-2015, 06:29 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,497
  02-11-2015, 06:05 PM Tới bài mới nhất
 12. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng Hồ Đẳng Cấp Của Montblanc

  Started by Admin donghothuysy3, 02-06-2015 09:07 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,105
  02-06-2015, 09:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,280
  01-11-2015, 11:20 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,558
  12-12-2014, 07:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 936
  11-20-2014, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,132
  11-19-2014, 05:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,454
  11-04-2014, 09:38 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,772
  10-11-2014, 10:55 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,183
  10-09-2014, 10:25 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,179
  10-07-2014, 11:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 925
  10-06-2014, 09:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,388
  10-04-2014, 02:00 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,879
  10-01-2014, 11:59 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,019
  09-23-2014, 01:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,397
  09-18-2014, 05:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,080
  09-13-2014, 11:55 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 949
  09-09-2014, 02:26 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 857
  09-06-2014, 11:36 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,201
  09-03-2014, 04:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,181
  08-18-2014, 05:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 919
  08-18-2014, 03:13 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,589
  08-16-2014, 03:22 PM Tới bài mới nhất
 13. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Sành điệu với đồng hồ Jacquet Drozlady 8

  Started by Admin donghothuysy3, 08-14-2014 04:55 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 927
  08-14-2014, 04:55 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,259
  08-08-2014, 11:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 841
  08-02-2014, 03:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,269
  08-01-2014, 01:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,505
  07-19-2014, 04:30 PM Tới bài mới nhất
 14. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ kỹ thuật số - Digital Watches

  Started by Admin donghothuysy3, 07-05-2014 03:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,047
  07-05-2014, 03:34 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,106
  07-05-2014, 10:32 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 898
  07-04-2014, 04:46 PM Tới bài mới nhất
 15. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ quân sự - Military Watches

  Started by Admin donghothuysy3, 07-04-2014 11:31 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,036
  07-04-2014, 11:31 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 935
  07-03-2014, 04:28 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,020
  07-03-2014, 10:03 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 968
  07-02-2014, 04:33 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,139
  07-02-2014, 01:12 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,043
  07-01-2014, 04:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 935
  07-01-2014, 01:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 950
  07-01-2014, 10:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 978
  06-28-2014, 04:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,041
  06-27-2014, 03:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 941
  06-26-2014, 09:48 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,212
  06-19-2014, 03:41 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,171
  06-19-2014, 01:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,109
  06-19-2014, 11:40 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,304
  05-17-2014, 02:28 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,094
  05-16-2014, 03:51 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,160
  05-16-2014, 11:44 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,535
  05-15-2014, 10:42 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,762
  05-14-2014, 11:31 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,093
  05-12-2014, 11:02 AM Tới bài mới nhất
 16. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 3 lý do đàn ông nên đeo đồng hồ !

  Started by Admin donghothuysy3, 05-09-2014 11:56 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,878
  05-09-2014, 11:56 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,035
  04-16-2014, 02:08 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,030
  04-08-2014, 05:13 PM Tới bài mới nhất
 17. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mẫu Đồng Hồ Jeanrichard 1681 Blue

  Started by Admin donghothuysy3, 03-20-2014 08:26 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,199
  03-20-2014, 08:26 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 3
  • Lần đọc: 12,245
  11-21-2013, 08:47 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,169
  11-01-2013, 10:20 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,656
  08-08-2013, 04:56 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,865
  06-28-2013, 10:42 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,792
  06-27-2013, 04:04 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,776
  06-27-2013, 03:14 AM Tới bài mới nhất
 18. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Mẫu Đồng hồ Romain Jerome Moon Orbiter

  Started by Admin donghothuysy, 06-24-2013 03:06 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,310
  06-24-2013, 03:06 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,271
  06-22-2013, 05:25 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,836
  06-18-2013, 04:23 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,803
  06-04-2013, 04:33 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,712
  05-29-2013, 03:52 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,576
  05-28-2013, 05:35 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,611
  05-28-2013, 11:30 AM Tới bài mới nhất
 19. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 thương hiệu có tiếng nhất thế giới

  Started by Admin donghothuysy, 05-28-2013 11:17 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,229
  05-28-2013, 11:17 AM Tới bài mới nhất
 20. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Ngắm đồng hồ gỗ rất tinh xảo

  Started by Admin donghothuysy, 05-27-2013 12:00 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,387
  05-27-2013, 12:00 PM Tới bài mới nhất
 21. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những chiếc đồng hồ xa xỉ

  Started by Admin donghothuysy, 05-27-2013 11:43 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,592
  05-27-2013, 11:43 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,030
  05-27-2013, 11:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 3
  • Lần đọc: 2,567
  05-02-2013, 12:19 AM Tới bài mới nhất
 22. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 Mẫu Đồng Hồ Ấn Tượng Nhất Thế Giới

  Started by Admin donghothuysy, 04-25-2013 10:31 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,413
  04-25-2013, 10:31 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,683
  04-25-2013, 01:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,548
  04-08-2013, 04:39 AM Tới bài mới nhất
 23. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Tourbillon là gì?

  Started by Admin donghothuysy, 06-16-2011 02:12 AM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 10,751
  03-30-2013, 08:47 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,634
  03-16-2013, 01:42 AM Tới bài mới nhất
 24. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những Đồng hồ nổi bật của năm 2011

  Started by Admin donghothuysy, 02-20-2013 04:03 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,972
  02-20-2013, 04:03 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,200
  02-20-2013, 03:36 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,139
  02-20-2013, 03:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,387
  11-23-2012, 10:49 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,550
  02-25-2012, 04:19 AM Tới bài mới nhất
 25. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Thời trang đồng hồ của các Sao Mỹ

  Started by Admin donghothuysy, 02-25-2012 03:24 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,996
  02-25-2012, 03:24 AM Tới bài mới nhất
 26. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng Hồ IWC Schaffhausen Của Zinédine Zidane

  Started by Admin donghothuysy, 02-25-2012 03:16 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,690
  02-25-2012, 03:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 6,408
  12-24-2011, 01:50 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,003
  11-30-2011, 10:17 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 5,270
  11-29-2011, 01:29 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,379
  11-29-2011, 01:07 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 3,759
  11-14-2011, 12:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 24,666
  11-14-2011, 12:21 AM Tới bài mới nhất
 27. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Phong cách đồng hồ "không mặt số" mới

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 02:03 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,011
  09-26-2011, 02:03 AM Tới bài mới nhất
 28. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Cartier và Montblanc đối phó với bão giá

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 02:00 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,161
  09-26-2011, 02:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,843
  09-26-2011, 01:54 AM Tới bài mới nhất
 29. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bộ máy siêu phức tạp của Urwerk UR-110

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:51 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,047
  09-26-2011, 01:51 AM Tới bài mới nhất
 30. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ ngọc trai tuyệt mỹ

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:49 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,607
  09-26-2011, 01:49 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,414
  09-26-2011, 01:38 AM Tới bài mới nhất
 31. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Những chiếc đồng hồ đeo tay đẳng cấp

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:23 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,259
  09-26-2011, 01:23 AM Tới bài mới nhất
 32. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: 10 chiếc đồng hồ - xe hơi của năm 2006

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 01:00 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,810
  09-26-2011, 01:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,674
  09-26-2011, 12:56 AM Tới bài mới nhất
 33. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ nữ trang

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 12:52 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,749
  09-26-2011, 12:52 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,257
  09-26-2011, 12:43 AM Tới bài mới nhất
 34. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Thú săn đồng hồ "độc"

  Started by Admin donghothuysy, 09-26-2011 12:33 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,353
  09-26-2011, 12:33 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,304
  09-26-2011, 12:28 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,759
  09-26-2011, 12:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,045
  09-26-2011, 12:16 AM Tới bài mới nhất
 35. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Đồng hồ Thụy Sỹ - Đôi điều lý thú

  Started by Admin donghothuysy, 06-29-2011 03:28 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,700
  06-29-2011, 03:28 AM Tới bài mới nhất
 36. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Lịch sử của đồng hồ

  Started by Admin donghothuysy, 06-29-2011 02:22 AM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,109
  06-29-2011, 02:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,763
  06-21-2011, 12:54 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,727
  06-16-2011, 04:37 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,988
  06-16-2011, 04:05 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,613
  06-16-2011, 04:00 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,360
  06-16-2011, 03:28 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,704
  06-16-2011, 03:22 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,975
  06-16-2011, 03:19 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,778
  06-16-2011, 03:16 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,459
  06-16-2011, 01:32 AM Tới bài mới nhất
 37. Chủ Ðề Ðược Dán Lên Cao Chú ý: Bộ sưu tập Đồng hồ đắt nhất thế giới

  Started by Kahn, 06-14-2011 10:10 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,003
  06-14-2011, 10:10 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,478
  06-12-2011, 02:00 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,411
  06-12-2011, 01:57 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,467
  05-02-2011, 02:42 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 3,423
  04-25-2019, 10:22 PM Tới bài mới nhất
 1. Đôi nét về Omega De Ville Prestige

  Started by vietbb01578, 02-20-2017 09:24 AM
  omega
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4,629
  02-20-2017, 09:24 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,338
  02-17-2017, 02:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 729
  12-21-2016, 09:27 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 991
  12-14-2016, 10:09 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 812
  11-23-2016, 04:24 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 947
  11-15-2016, 03:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 837
  11-12-2016, 11:44 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 679
  10-25-2016, 04:53 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 661
  10-18-2016, 04:18 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 658
  10-17-2016, 04:32 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 820
  10-07-2016, 09:45 AM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2,119
  10-06-2016, 11:06 AM Tới bài mới nhất
 2. Ae giúp đỡ

  Started by koko83, 05-12-2016 03:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1,941
  05-12-2016, 03:23 PM Tới bài mới nhất
 3. thumbs-up Nhờ các bác xem hộ em này với

  Started by bob, 08-16-2015 05:22 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 762
  bob
  08-16-2015, 05:22 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 671
  07-09-2015, 03:20 PM Tới bài mới nhất
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 760
  07-04-2015, 10:13 AM Tới bài mới nhất
 4. nhờ add kiểm tra giúp!

  Started by tranvanchinh1990x, 04-22-2015 08:31 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 804
  04-22-2015, 08:31 PM Tới bài mới nhất

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Có Bài Mới Trong Ðề Tài Sôi Nổi
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa Có Bài Mới Trong Ðề Tới Sôi Nổi Này
Ðề tài đã khoá
Ðã bị đóng lại
Bạn Ðã Từng Gởi Bài Trong Ðề Tài Này
Ðã từng gởi bài trong mục này

Quuyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

0936802803 Mr. Hiếu - 85/6 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, SaiGon