Hampton Lady

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  hampton lady.jpg
Lần xem: 84
Kích thước:  50.5 KB

Reference number: 10110

Movement:
quartz

Functions: hours, minutes, date

Case:
stainless steel, 22 x 34.5 mm, height 9 mm; sapphire crystal; water-resistant to 5 atm

Band: calf leather, folding clasp

Price: $2,100