SUB 300T-Graph " Sharkhunter"

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  DOXA SUB 300T-Graph Sharkhunter.jpg
Lần xem: 284
Kích thước:  309.9 KB

Số hiệu: 887.10.101.10

Cấu tạo: máy tự động ETA Caliber 2894-2; 28.6 mm, dày 6.1 mm; 37 hạt chân kính; 28,800 dao động/phút; dự trữ năng lượng 42 giờ

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ phụ; thể thao; ngày

Thiết kế:
thép không rỉ, đường kính 47 mm, dày 19 mm; viền khắc số từ 0-60 phút; mặt kiếng sapphire; núm khắc xoắn; chịu nước lên đến 30 atm

Dây đeo: thép không rỉ, khóa rất chắc chắn

Giá: $2,990 chỉ sản xuất 250 chiếc

Phiên bản khác: dây đeo da bê ($2,790)

SUB 4000T "Professional"

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  SUB4000T_Professional.jpg
Lần xem: 166
Kích thước:  117.9 KB

Số hiệu: 875.10.351.10

Cấu tạo: máy tự động ETA Caliber 2897-2; đường kính 25.6 mm, dày 4.85 mm; 21 hạt chân kính; 28,800 dao động/phút; dự trữ năng lượng 42 giờ

Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt; chỉ báo năng lượng còn lại

Thiết kế: thép không rỉ, đường kính 47 mm, dày 16 mm; viền được khắc chế độ đo 0-60 phút; núm khắc dọc; chịu nước cực lớn, lên đến 120 atm

Dây đeo: thép không rỉ, kéo dài được

Giá: $2,590

SUB 800Ti

Tên :  doxa-sub-800ti-diving-watch.jpg
Xem : 189
Kích cở :  42.1 KB

Số hiệu: 880.10.101N-WH

Cấu tạo: máy tự động ETA Caliber 2824-2; đường kính 25.6 mm, dày 4.6 mm; 25 hạt chân kính; 28,800 dao động/phút

Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt; ngày

Thiết kế: titanium, đường kính 44.7 mm, dày 15 mm; viền khắc số, đồng hồ khắc số biểu thị bảng sức ép của nước; mặt kiếng sapphire; núm khắc dọc; chịu nước đến 80 atm

Dây đeo: dây đai da của NATO

Ghi chú: được sản xuất lại từ phiên bản gốc năm 1969, chỉ sản xuất 1000 chiếc, bổ sung thêm dây đeo bằng titanium

Giá: $2,790

DOXA Ultraspeed Power Reserve

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên:  ultraspeed power rerve.jpg
Lần xem: 178
Kích thước:  523.1 KB

Số hiệu: 896.10.102.01US

Cấu tạo: máy tự động ETA Valjoux Caliber 7750; đường kính 30 mm, dày 7.9 mm; 25 hạt chân kính; dao động 28,800 dao động/phút

Chức năng: giờ, phút, đồng hồ phụ; ngày; ghi thể thao; chỉ bảo năng lượng dự trữ

Thiết kế: thép không rỉ; đường kính 44 mm; dày 14 mm; mặt kiếng sapphire; nắp lưng sapphire, chịu nước 10 atm

Dây đeo: dây da

Giá: $2,490