Nhờ các bác xem em con Longines này, em chek mãi mà ko thấy thông tin về em nó.

Sơ bộ em nó, Longines Automatic Olympian, 3 kim ngày ở 4h30'. Size tầm 35.
Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này
Quai da...
Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này
Biểu tượng Longines trên núm chỉnh
Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này
Mặt sau có chữ 10K Golad Filled, cái băng đỏ là em dán thêm lớp băng dính nhé.
Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này
Một dòng Remove Bezel to use 1225 wrench...
Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này

Tổng quan
Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này
Dòng chữ khắc mặt trong nắp.
Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này

Nhờ các bác xem em con Longines Automatic Olympian này