Những thông tin dưới đây dùng để tra cứu năm sản xuất của những đồng hồ Longines cổ và xưa dựa trên số Serial tương đối chính xác. Chúng ta phải dùng Serial numbers trên cầu sườn máy Longines, không nên sử dụng Serial ở vỏ đồng hồ.


Longines Serial Numbers (số sơ ri) và Năm sản xuất cho những đồng hồ Longines cổ và xưa từ 1867-1982

Dùng số Serial ở đây để tra năm sản xuất


Longines Serial Numbers (số sơ ri) và Năm sản xuất cho những đồng hồ Longines cổ và xưa từ 1867-1982

Không nên dùng số serial ở vỏ giống như hình trên.


Năm Số Serial
1867 1
1870 20,000
1875 100,000
1882 250,000
1888 500,000
1893 750,000
1899 1,000,000
1901 1,250,000
1904 1,500,000
1905 1,750,000
1907 2,000,000
1909 2,250,000
1911 2,500,000
1912 2,750,000
1913 3,000,000
1915 3,250,000
1917 3,500,000
1919 3,750,000


1922 4,000,000
1925 4,250,000
1926 4,500,000
1928 4,750,000
1929 5,000,000
1934 5,250,000
1937 5,500,000
1938 5,750,000
1940 6,000,000
1945 7,000,000
1950 8,000,000
1953 9,000,000
1956 10,000,000
1959 11,000,000
1962 12,000,000
1966 13,000,000
1967 14,000,000
1969 15,000,000

1972 50,841,***
1974 52,216***
1977 53,478,***
1980 53,902,***
1982 55,300,***

donghothuysy.net