Qúy vị đang chiêm ngắm bộ ảnh chế tác của đồng hồ Vacheron constantin cho phái nữ trong bộ siêu tập Metiers d'art - Florilege, bộ siêu tập gồm 3 đồng hồ: Métiers d’Art Florilège – White Lily, Métiers d’Art Florilège – Queen và Métiers d’Art Florilège – China Limodoron, đều được giành cho phái đẹp, mỗi đồng hồ chỉ được sản xuất trong giới hạn là 20 chiếc.
Tên : intro-montre1.jpg
Xem : 119
Kích cở : 20.8 KBTên : intro-montre2.jpg
Xem : 109
Kích cở : 20.8 KBTên : intro-montre3.jpg
Xem : 107
Kích cở : 20.7 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 02_LYMODORON_GUILLOCHAGE.jpg
Lần xem: 105
Kích thước: 95.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 02_LYS_GUILLOCHAGE.jpg
Lần xem: 107
Kích thước: 91.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 02_REINE_GUILLOCHAGE.jpg
Lần xem: 106
Kích thước: 91.6 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 03_LYMODORON_CLOISONNE.jpg
Lần xem: 114
Kích thước: 85.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 03_LYS_CLOISONNE.jpg
Lần xem: 133
Kích thước: 91.5 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 03_REINE_CLOISONNE.jpg
Lần xem: 120
Kích thước: 91.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 04_LYMODORON_CLOISONNE.jpg
Lần xem: 125
Kích thước: 91.0 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 04_LYS_EMAIL.jpg
Lần xem: 125
Kích thước: 91.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 04_REINE_CLOISONNE.jpg
Lần xem: 129
Kích thước: 90.9 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 05_LYMODORON_EMAIL.jpg
Lần xem: 113
Kích thước: 91.8 KBNhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: 05_LYS_SERTISSAGE.jpg
Lần xem: 131
Kích thước: 100.6 KBTên : 05_REINE_EMAIL.jpg
Xem : 113
Kích cở : 96.4 KBTên : limodoron1.jpg
Xem : 141
Kích cở : 95.2 KBTên : limodoron2.jpg
Xem : 115
Kích cở : 96.0 KBTên : limodoron3.jpg
Xem : 119
Kích cở : 95.0 KBTên : metiers-emaillage.jpg
Xem : 93
Kích cở : 20.1 KBTên : metiers-guillochage.jpg
Xem : 99
Kích cở : 20.0 KB