Caliber 2253

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 2253.jpg
Lần xem: 222
Kích thước: 122.5 KB

Máy tự động; công nghệ 1-minute tourbillon; 4 trống lò xo chạy cùng lúc, dự trữ năng lượng 14 ngày; chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung; lịch van niên thể hiện tháng, năm, tuần, ngày; thanh cân bằng thời gian; chỉ báo năng lượng
Đường kính: 32.5 mm
Dày: 9.6 mm
Hạt kính: 30
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph
Ghi chú: chỉ sản xuất 10 chiếc

Caliber 2260

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 2260.jpg
Lần xem: 170
Kích thước: 108.1 KB

Vận hành bằng phương pháp thủ công, công nghệ 1-minute tourbillon; búa đơn, dự trữ năng lương 336 giờ; chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung (trong bộ hoạt động tourbillon)
Đường kính: 29.1 mm
Dày: 6.8 mm
Hạt kính: 31
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph

Caliber 2795

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 2795.jpg
Lần xem: 190
Kích thước: 238.9 KB

Máy tự động; công nghệ 1-minute tourbillon; búa đơn, dự trữ năng lượng 45 giờ; chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung (trong bộ tourbillon)
Kích thước: 27.37 x 29.3 mm
Dày: 6.1 mm
Hạt kính: 27
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph

Caliber 2460 WT

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 2460.jpg
Lần xem: 223
Kích thước: 120.5 KB

Máy tự động, búa đơn, dự trữ năng lượng 40 giờ
Chức năng: giờ, phút, kim giây chuyển động trượt; múi giờ phụ (thể hiện giờ ở 37 vùng); chỉ báo ngày/đêm
Đường kính: 36.6 mm
Dày: 8.1 mm
Hạt kính: 27
Quả lắc: glucydur
Dao động: 28,800 vph

Caliber 1120 SQ

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 1120 SQ.jpg
Lần xem: 204
Kích thước: 137.7 KB

Máy tự động; búa đơn, dự trữ năng lượng 40 giờ, chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút
Đường kính: 28.4 mm
Dày: 2.45 mm
Hạt kính: 36
Quả lắc: glucydur
Dao động: 19,800 vph
Ghi chú: kiến trúc siêu mỏng, được hoàn thiết với các kết cấu có thể nhìn thấy rõ sự chuyển động

Caliber 1003

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 1003.jpg
Lần xem: 225
Kích thước: 126.8 KB

Máy chạy bằng phương pháp thủ công; búa đơn, dự trữ năng lượng 31 giờ, chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút
Đường kính: 21.1 mm
Dày: 1.64 mm
Hạt kính: 18
Quả lắc: glucydur
Dao động: 18,000 vph
Ghi chú: được chế tạo với các chi tiết mỏng nhất hiện nay

Caliber 4400

Nhấn vào ảnh để xem kích thước thật

Tên: Caliber 4400.jpg
Lần xem: 148
Kích thước: 118.0 KB

Vận hành thủ công; búa đơn, dự trữ năng lượng 65 giờ, chứng nhận Geneva
Chức năng: giờ, phút, đồng hồ bổ sung
Đường kính: 28.5 mm
Dày: 2.8 mm
Hạt kính: 21
Quả lắc: glucydur
Dao động: 28,800 vph
Ghi chú: cạnh vát đường rảnh, bộ phận ngựa theo chuẩn cotes de Geneve